Elektronisch Patiëntendossier (Landelijk Schakel Punt (LSP))

Elektronisch Patiëntendossier (Landelijk Schakel Punt (LSP))

Onze huisartspraktijk aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP) ofwel “elektronisch patiëntendossier”. Via dit LSP kunnen zorgverleners medische gegevens inzien. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als u onverwacht op de huisartsenpost of in het ziekenhuis belandt. 

Dat gaat echter niet zomaar, hiervoor moet u expliciet toestemming geven. Bovendien mogen zorgverleners, ook na uw toestemming, alleen in uw gegevens kijken als zij u daadwerkelijk behandelen. Ook als u al eens aan de apotheek of een andere zorgverlener toestemming hebt gegeven, moet u ons als huisartsen nog eens apart toestemming geven. 

Graag horen we van u of u toestemming geeft om uw gegevens te mogen delen met andere zorgverleners. Dus ook als u NIET akkoord gaat willen we het graag weten, zodat we het vast kunnen leggen.  

U kunt dit regelen via de button op onze website, www.volgjezorg.nl of u kunt een toestemmingsformulier bij ons op de praktijk invullen. 

  

Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking, 

Team Huisartsen de Vuursteen