Informatie rondom COVID Vaccinaties

Informatie rondom COVID Vaccinaties

De COVID vaccinaties zijn inmiddels landelijk van start gegaan. Onderstaand de informatie zoals wij deze hebben, wij zullen deze informatie zo vaak mogelijk voorzien van toevoegingen als deze bij ons bekend zijn.  

 

Op dit moment wordt er in onze regio door de GGD en de Doktersdienst Groningen gevaccineerd, dit betreft de volgende doelgroepen: 

 1. Zorgmedewerkers in de acute zorg. 
 2. 90 jaar en ouder. 
 3. 85 – 89 jarigen. 
 4. 80 – 84 jarigen. 
 5. 76-79 jarigen. 
 6. Mensen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie. 
 7. Huisartsen.  
 8. Overige medewerkers in de zorg.  

 

Zoals in meerdere media al beschreven zullen de huisartsen zeer binnenkort ook gaan vaccineren, doelgroepen die wij vaccineren worden landelijk voor ons bepaald. De eerste groepen die wij als huisartsenpraktijk gaan vaccineren zijn: 

 1. Patiënten geboren in 1956 en 1957. 
 2. Thuiswonende patiënten met het Downsyndroom, geboren tussen 01-01-1956 en 31-12-2002. 
 3. Patiënten met Morbide Obesitas (BMI van meer dan 40), geboren tussen 01-01-1956 en 31-12-2002. 

 

Op dit moment weten wij nog niet wanneer we de vaccins geleverd krijgen en kunnen starten, wij zullen de betreffende patiënten op dat moment per brief uitnodigen. Wanneer u twijfel of vragen heeft met betrekking tot de vaccinaties kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen, met de informatie die wij op dat moment hebben, u zo goed mogelijk proberen te informeren.  

   

Op deze website zullen we zo veel mogelijk informatie met u delen.