Vrijdag 1 juli 2022 landelijke actiedag huisartsenzorg

Vrijdag 1 juli 2022 landelijke actiedag huisartsenzorg

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Op vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

 

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

 

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

 

Op vrijdagmiddag 1 juli voeren daarom ook wij actie, en dit doen we gezamenlijk met de huisartsenpraktijken uit de omliggende wijken (Paddepoel, Vinkhuizen, De Held en Reitdiepwijk). De acties verschillen per praktijk. Sommige huisartsen en medewerkers gaan naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Andere praktijken zijn die middag slechts geopend voor spoed.

 

Maar wat we allemaal het allerliefste doen, is goed voor onze patiënten zorgen. En daarom kunnen patiënten die dag onder het motto van ‘Haring in het land, huisarts op de kant’ tussen 14:00 en 16:00 uur terecht bij de huisartsen van de Zonnelaan terecht voor een haringhapje. Liever een appeltje? Ook dat kan, want immers ‘An apple a day, keeps the doctor away’.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.